Projekter

PROJEKT UDVIKLINGS PROCEDURE

Sådan fungerer det...

når Byforum modtager lokale indspil fra borgergrupper m.fl.

Alle kan henvende sig til Bykoordinator med forslag, idéer og initiativer til evaluering og bearbejdning i Byforums organisation.

Alle emner vil blive behandlet og snarest omsat til handling.

Vurderes emnet at have værdi for eller relation til et projekt under udvikling, linkes dette hertil og bearbejdes videre i  den pågældende arbejdgruppe. 

se siderne - realiserede og planlagte projekter

Hirtshals er mulighedernes by....   Byforum sætter mulighederne i fokus