Projekt idébank

Hirtshals om 10 år?

Byforum ser sine tiltag og planer i et helhedsperspektiv, således de enkelte projekter naturligt indgår i de lokale ønsker og mål for "fremtidens Hirtshals".

10 års

PLAN

Siden opdateres kontinuerligt

PROJEKT IDÈBANK


Under trappen / Vesthavnen - Udviklingsplan udarbejdes for området, indeholdende bla. etablering af udkigstårn, plankebro, bedre marina og multi-kulturhal med med faciliteter og miljø, der inspirerer til ophold giver grundlag for service, events, handels- og caféliv.


Banegårdspladsen - Byforum foreslår - Netto's gamle butiksejendom nedrives og p-pladser samt opholdsareal ved "Svenske Kirken" anlægges i stedet.

Resterne af de gl. jernbanepakhuse fjernes og arealet indrettes efter aftale med privat ejer.

Bedre adgangs- og opholdsforhold ved jernbaneperronen.


Lokalhistoriske fotostater og vejvisning - Skiltning med vejvisning i bykernen og yderområderne foreslås samordnet. Heri indgår opsætning af pyloner strategiske steder udstyret med bykort, historiske foto samt lokal App med både vejvisning og historisk information. Vejviserskilte indgår i projektet tillige med skiltning tilpasset stinet og naturområder.


Bydelsudvikling og bosætning - Initiativ til målrettet byudvikling, nytænke et attraktivt bymiljø, hvor borgere og turister ønsker at opholde sig. Skabe nye boligkvarterer med unik identitet og arkitektur for både unge og ældre - fremtidig bosætning prioriteres.