Projektplan

HANDLINGSPLAN / PROJEKTPLAN

Siden opdateres kontinuerligt

Markering af Hærvejens nordligste punkt:

Udsigtstien og Hærvejen får samme forløb ind til Hirtshals bymidte - Hærvejens nordligste punkt. Hærvejen er forbundet til de Europæiske Pilgrimsruter og således tilknyttet El Camino, der har Jakobsmuslingen som rutesymbol.

Byforum ønsker, at markere dette med en granitskulptur placeret ifm. stiforløbet og søger i samarbejde med Hjørring Kommunes Kunstudvalg at realisere idéen.

Etablering af større skateranlæg i Hirtshals:

Byforum har i samarbejde med Hirtshals Idrætscenter igangsat udviklingsarbejde for etablering af et spændende og større skateranlæg samt andre sportslige aktiviteter i Hirtshals.

Skitseprojekt og finansieringsgrundlag forventes at være klart i løbet af 2023.

Realisering gennemføres i to etaper:

3,2 km stiforbindelse langs skrænten mod hav og havn via "Den grønne Plads", ruten går mellem byens største kulturattraktioner og leder Nordsøstien og Hærvejen gennem byen. Vestforløbet fra Banegårdspladsen til Hirtshals Fyr gennemføres i 2 etaper og forventes afsluttet i sommeren 2023. Østforløbet eller etape 3 er udsat til realisering om ca. 2-3 år.

Opdateret: marts 2023

Tunnel

Byforums opfordring fra 2018 til Hjørring Kommune:

Om etablering af en trafiksikker forbindelse for fodgængere og cyklister ved Hovedvejen mellem Hans Jensens Allé og Grønnevej er delvis gennemført.

Løsningen forbinder nordvestbyen med bolig-, fritids- og naturområderne på Nejst samt sydvestlige dele af Emmersbæk. Endvidere skaber passagen en bedre adgang til de mange eksisterende stisystemer i området og omkring byen.

Byforum vil dog på sigt arbejde for etablering af en tunnel.


Forskønnelse af pladsen - (hjørnet af Hjørringgade / Lilholtsgade):

Der tænkes udviklet et byrum, der udstråler sammenhæng med de smukke gamle ejendomme på Hjørringgades nordside samt med gyden til Kystvejen.

Afklaring af muligheder og udarbejdelse af detaljeret plan er igangsat.

Projektet er sat i venteposition.

Byforum foreslår Hjørring Kommune:

Etablering af en trafiksikker forbindelse for fodgængere og cyklister fra fortovets ophør ved byskiltet/betonvejen og frem til cykelstien ved Hovedvejen.

Endvidere ønskes tidligere bump ved byskiltet retableret eller etablering af anden hastighedsdæmpende foranstaltning til forbedring af trafiksikkerheden på denne del af Kystvejen.

Forslag indsendt: 26.08.2019


> Projekt - Hærvejen / Camino symbolet

> Projekt - Skateranlæg

> Projekt - Udsigtsstien mellem Fyret og Nordsøen Oceanarium

> Projekt - Trafiksikker passage ved Hovedvejen

> Projekt - Mekaniker Holsts Plads

> Projekt - Trafiksikring på Kystvejen syd