Projektplan

HANDLINGSPLAN / PROJEKTPLAN

Siden opdateres kontinuerligt

Markering af Hærvejens nordligste punkt:

Udsigtstien og Hærvejen har nu samme forløb ind til Hirtshals bymidte - Hærvejens nordligste punkt har sit endepunkt ved Den grønne Plads i bymidten.

Hærvejen er forbundet til de Europæiske Pilgrimsruter og således tilknyttet El Camino, der har Jakobsmuslingen som rutesymbol.

Byforum markerer i samarbejde med Hjørring Kommunens Kunstudvalg i 2025 dette med en 200 x 140 x 100 cm granitskulptur placeret ifm. med  Udsigtsstien.

> Projekt - Kompasretterpælen

Renovering og opsætning af Svajepælen (Kompasretterpælen:

Byforum har i samarbejde med Hirtshals Havn fundet en plads til opsætning af kompasretterpælen, som tidligere har haft sin plads i havnebassinet ud for den gamle bedding.

Byforum ønsker at renovere klenodiet, opsætte dette ved Havnegade / beddingsområdet og der fortælle historie og fakta om pælens tidligere funktion ifm. kompasjustering.

Byforum søger donormidler til gennemførelse af projektet. Opstilling forventet i 2024/25.

Etablering af større skateranlæg i Hirtshals:

Byforum har i samarbejde med Hirtshals Idrætscenter igangsat udviklingsarbejde for etablering af et spændende og større skateranlæg samt andre sportslige aktiviteter i Hirtshals.

Skitseprojekt og finansieringsgrundlag forventes at være klart i løbet af 2024.

Forskønnelse af pladsen - (hjørnet af Hjørringgade / Lilholtsgade):

Der tænkes udviklet et byrum, der udstråler sammenhæng med de smukke gamle ejendomme på Hjørringgades nordside samt med gyden til Kystvejen.

Afklaring af muligheder og udarbejdelse af detaljeret plan er udsat indtil videre.


> Projekt - Hærvejen / Camino symbolet

> Projekt - Skateranlæg

> Projekt - Mekaniker Holsts Plads