Realiserede

REALISEREDE PROJEKTER

> Projekt - Hirtshals Bænken                                                                                     År 2019

Byforum udvikler bord/bænke system:

Et specielt sæt "Hirtshals inventar" er udviklet i et samarbejde mellem møbelarkitekt Rainer Daumiller og Byforum. Systemet refererer til lokalmiljøet med en markant og skulpturel rustik udstråling, hvori vejrbestandighed og minimal vedligeholdelse er prioriteret. Et fleksibelt  system - består af bænke- og bordmoduler, der kan fremstå enkeltvis eller sammenkoblet i cirkel- eller bølgende løsninger. Systemet er anvendeligt både i by- og naturmiljø. 

Byforum er indehaver af salgs- og produktionsrettighederne i 9850 området.

Byforum etablerer servicegruppe:

Fortovsmatroserne består af en gruppe frivillige og ulønnede personer med alsidig erfaring indenfor både håndværk og andet praktisk arbejde.

Fortovsmatroserne udfører opgaver til gavn for Hirtshals by - primært til udvikling og drift af Byforums initiativer og projekter, men også andre opgaver, som ellers ikke ville være blevet udført.

Byforum organiserer gadeflagning:

Hjørring Kommune donerede budgetoverskuddet fra byens 100-års jubilæum til anskaffelse af længe ønskede gadeflagstænger. Hirtshals Handel & Erhverv bidrog med et tilskud. Byforum organiserede anskaffelsen og Fortovsmatroserne klargjorde flagstængerne til brug og indrettede handlingsfaciliteter.

Ved festlige lejligheder opsætter Fortovsmatroserne flagstængerne i byens gader.

Byforum etablerer opholdplads tæt på byens hjerte:

En ny udsigtsplads ved Kystvejen med et fantastisk udsyn over havn, hav og ikke mindst den til tider farverige solnedgang er færdiggjort og indviet den 25. juni. Fra den 20 m lange "Slyngbænken" kan du fremover sidde og se havet slå indover molen.

Byforum initiativet er udover egenindsats realiseret ved hjælp af lokale sponsormidler og frivillig arbejdsindsats udført af "Fortovsmatroserne".

Solnedgangspladsen integreres i Byforums projekt "Udsigtssti ved Hirtshals", når stien anlægges i løbet af 2022. 

Fiskergadestenen vises på hjemmesiden:

www.kæmpesten.dk

Byforum placerer Fiskergadestenen på Leret:

Den mægtige kæmpesten på 24,1 ton, der blev gravet frem under separatkloakeringen af Fiskergade i 2020, har Byforum fået placeret yderst på Leret - ca. 125 m NV for findestedet.

Ifm. et kloakeringsarbejde i 1952 stødte man dengang på kæmpestenen. Dette kendte en 91 årig lokal beboer til, og han varslede arbejderne om stenens tilstedeværelse dybt under vejen med bemærkningen: I vil støde på "Sydspidsen af Norge" - og dette resulterede i et større bjergningsarbejde.

Byforum opfører "Havudsigten" på Leret:

Besøg den nye udkigsplads ved Kystvejen placeret langt ude på Leret på byens yderste næs mod Skagerrak. Tag plads ved havskrænten mod stranden og oplev et unikt udsyn over havet, spot skibstrafikken, havfuglene, vejrliget skiftende scenarier og den til tider farverige solnedgang.

Projektet omfatter en bænk i to plan formgivet i en 180° halvcirkel, diameter på 12 m og højde på 1 m.

Havudsigten er et raste- og opholdssted i Byforums projekt "Udsigtssti ved Hirtshals".

Byforum har designet konstruktionen, som er realiseret ved hjælp af lokale sponsormidler fra HSF-Fonden og frivillig arbejdsindsats udført af "Fortovsmatroserne".

Byforum klargør vestdelen af Ringstien:

Opmærkning af stiforløbet er igang - se efter dette piktogram på rutepæle og vejviserskilte - så er du på rette vej.

På en travetur ad Ringstien kan du opleve vores skønne naturområder i byens nærmiljø - veststrækningen har en længde på ca. 5 km.

Stien følger hovedsagelig eksisterende trampede stier, men Byforum har udført mange forbedringer, etableret grøftespang og skovbrynspassager samt opsat rastebænke og ruteafmærkning.

Hele stiforløbet syd om byen vil være færdiggjort i første halvår af 2022.

Se også Byforums masterplan forslag for udvikling af Vesthavnen - KLIK HER

Hjørring Kommune imødekommer Byforums ønske om trafiksikring ved Hovedvejen:

I 2018 indsendte Byforum forslag til Kommunen om etablering af en cykel / gang tunnel under Hovedvejen for trafiksikker passage for de bløde trafikanter mellem Hans Jensens Allé og Grønnevej.

Kommunen valgte af økonomiske årsager, at etablere en lidt enklere løsning i form af et helleanlæg. Forbedring af færdselsforholdene ved nordskrænten mod Hans Jensens Allé forventes at komme til i løbet af 2022.

> Projekt - Fortovsmatroserne                                                                                  År 2020

> Projekt - Gadeflagstænger                                                                                      År 2020

> Projekt - Solnedgangspladsen                                                                               År 2020

> Projekt - Fiskergadestenen / Norges Sydspids                                                   År 2020

> Projekt - Havudsigten                                                                                              År 2021

> Projekt - Ringstien                                                                                                    År 2021

> Trafiksikring ved Hovedvejen                                                                                År 2021

> Info om nye realiserede projekter følger...                                                        År 2021