Masterplan Hirtshals

HØRINGSSVAR VESTHAVNEN

Vesthavnens fremtid

Byforum har i længere tid og arbejdet med temaet Vesthavnens fremtid og dennes betydning på lang sigt for Hirtshals. Flere arbejdsgrupper sammensat af interesserede Hirtshals borgere har deltaget og givet sin mening tilkende.


Vi har ved flere lejligheder fremlagt forslag og idéer for Havnens ledelse og Kommunen. Senest har vi præsenteret og indsendt et indspil omhandlende Vesthavnen til Hjørring Kommunes Plan og Udviklings afdeling til brug for det pågående arbejde med udarbejdelse af Masterplan og revision af Kommuneplan for bl.a. Hirtshals.


Bygningshøjde på 15 meter

Hirtshals har en særegen naturskabt topografi, anlagt som den er på tre landskabsniveauer. Lavest ligger havneområde og strand, i midterste plan har vi byens centrum og det højest liggende niveau udgøres af baglandet med Fyrbakken og byens sydlige beboelseskvarterer.  


Udsigten fra by-plateauet er noget helt særligt, som der bør værnes om ved ikke at muliggøre udsigtshæmmende byggeri foran skrænten. Udsynet over havn og hav fra hele bykernen er i sig selv et særkende for byen, dens beboere og ikke mindst vores besøgende gæster. Hvorfor spolere denne naturskabte seværdighed ved at tillade byggeri på op til en højde på 15 meter…?

VESTHAVNENS FREMTID

Byforums masterplan indspil

Udviklingsplan

Byforum foreslår etablering af arbejdsgruppe - ansvarlig for udarbejdelse af en langsigtet udviklingsplan for Vesthavnen. Gruppen sammensættes af repræsentanter fra Kommune, Havn og borgergrupper.

Udviklingsplanen danner grundlag for ny lokalplan og et skitseprojekt - grundlag for strategisk plan med fondsinddragelse til områdets omdannelse. Vesthavnen er vækstfremmer for byens nye identitet:

 • Største aktiv i processen for Fremtidens Hirtshals…
 • Besøgsmagnet for ophold, aktivitet, byliv og turisme…
 • Vesthavnen er byens maritime bydel med tilbud for alle…

  UDVIKLINGSFELT

Idéer og potentialer

 

Sydvestkajen/Vestkajen – bolværksmiljø:

 • Nedsænket bolværkspromenade
 • Flere flydebroer, plads til flere lystbåde


Maritimt oplevelsescenter i vest-trekantområde:

 • Saltvands bassin - lavt og dybt vand
 • Bystrand / havbad i læ bag havskrænt
 • Opholds- og udsigtspladser i skrænt
 • Tunnelforbindelse med port til Husmoderstranden
 • Servicefaciliteter / badehuse / kiosk
 • Frilufts svømme-, dykker- og surfskole mm.Nordvestkajen – Vestkajen til Trawlvej:

 • Frigøres til udviklingsområde
 • Nordvestkajen fra Trawlvej - liggeplads for erhversfiskere


Udsigtstårn ved Vestmolen/Tværmolen:

 • Genskabelse af udsigtstårn inspireret af det gamle ”Tyskertårn”.
 • Rustik og enkel konstruktion med flot udsigt over det meste af havnen og indsejlingen.


Udsigtssti i skrænten over Sydvestkajen:

 • Fra ”Den grønne Plads” til ”Solnedgangspladsen”, Hærvejens og Nordsøstiens forløb inkluderes.

 

Slæbestedet ved den gl. bedding:

 • Faciliteterne er ikke tidssvarende – lokale og tilrejsende brugere ønsker bedre forhold - Havnen opfordres til at gennemføre en betydelig opgradering og generel forbedring af forholdene.
 • Servicefacilitet for øget anvendelse af Vesthavnens marina.

 

 

Byens historiske kultursted

Under Trappen – rustik multi-kulturhal:

 

 • Inspirationskilde, arkitekt Ulrik A. Plesners Fiskeauktionshal fra 1930 i fornyet arkitektur.
 • Events og samlingssted, kan rumme – Festivaler, udstillinger, messer, koncerter, Naturmødet osv.
 • Service faciliteter for området og marinaen, toiletter, butikker, cafeer, restauranter, fiskebutik, Turistkontor, Naturens Hus mm.

 
Lokalt historisk kunstmuseum:

 • Lars Nielsen Friserne opsættes i hallen som udsmykning – mere end 25 store træfriser fortæller byens og havnens historie.