Projekt plan

HANDLINGSPLAN / IGANGVÆRENDE PROJEKTER 

Billedsimulation af "Havudsigten"

Byforum søger finansiering til realisering af "Havudsigten" på Leret:

En ny udkigsplads ved Kystvejen placeret langt ude på Leret med et unikt udsyn over havet. Oplev det skiftende skue mod skibstrafikken, havfuglene og den til tider farverige solnedgang.

Projektet omfatter en bænk i to plan med 180° krumning, længde på 20 m og højde på 1,1 m.

Læs mere om projektet KLIK HER og se ansøgningen til Realdanias støttepulje "Underværker".

Byforum har etableret "Solnedgangspladsen":

En ny udsigtsplads ved Kystvejen med et fantastisk udsyn over havn, hav og ikke mindst den til tider farverige solnedgang er netop færdiggjort. Fra den 20 m lange "Slyngbænken" kan du sidde og se havet slå indover molen.

Byforum initiativet er udover egenindsats realiseret ved hjælp af lokale sponsormidler og frivillig arbejdsindsats udført af "Fortovsmatroserne".

Solnedgangspladsen vil senere blive integreret i Byforum projekt "Udsigtssti ved Hirtshals". 

Opdateret: december 2020

Byforum planlægger Ringsti omkring Hirtshals:

Udsigtsstien forbindes med en planlagt 6,2 km lang natursti syd om Hirtshals By og samlet længde på "Ringstien" omkring Hirtshals By bliver på i alt 9,4 km.

Midt i Nejst plantage deler Naturstien sig i nord- og sydgående ruter. Den vestliggende kortere rute er på ca. 4,2 km. 

Naturstien forventes klargjort i løbet af foråret 2021, og anlægsarbejderne for Udsigtsstien forventes igangsat senere på året. 

Opdateret: marts 2021

Byforum etablerer servicegruppe:

Fortovsmatroserne er sammensat af en gruppe frivillige og ulønnede personer med alsidig baggrund indenfor både håndværk og andet praktisk arbejde.

Fortovsmatroserne udfører opgaver til gavn for Hirtshals by - primært til udvikling og drift af Byforums initiativer og projekter, men påtager sig også andre opgaver, som ellers ikke ville være blevet udført.

Byforum opfordrer Hjørring Kommune til:

Etablering af en trafiksikker forbindelse for fodgængere og cyklister ved Hovedvejen mellem Hans Jensens Allé og Grønnevej.

Løsningen forbinder nordvestbyen med bolig-, fritids- og naturområderne på Nejst samt sydvestlige dele af Emmersbæk. Endvidere skaber passagen en bedre adgang til de mange eksisterende stisystemer i området og omkring byen. Forslag indsendt: 23.03.2018


Hjørring Kommune udtaler og foreslår:

Kommunen er positiv til henvendelsen og vurderer forslaget, som en sikker og relevant krydsning af Hovedvejen.  Kommunen foreslår dog en enklere løsning med rampe anlagt i skrænt og midterhelle på Hovedvejen tillige med fartbegrænsning til 60 km. En tidsplan foreligger endnu ikke.

Byforum vil dog arbejde for etablering af en tunnel på sigt.


Forskønnelse af pladsen - (hjørnet af Hjørringgade / Lilholtsgade):

Der tænkes udviklet et byrum, der udstråler sammenhæng med de smukke gamle ejendomme på Hjørringgades nordside samt med gyden til Kystvejen.

Afklaring af muligheder og udarbejdelse af detaljeret plan er igangsat.

Projektet er sat i venteposition.

Byforum udvikler bord/bænke system:

Et specielt sæt "Hirtshals inventar" er udviklet i et samarbejde mellem møbelarkitekt Rainer Daumiller og Byforum. Systemet refererer til lokalmiljøet med en markant og skulpturel rustik udstråling , hvori vejrbestandighed og minimal vedligeholdelse er prioriteret. Et fleksibelt  system - består af bænk- og bordmoduler, der kan fremstå enkeltvis eller sammenkoblet i cirkel- eller bølgende løsninger. Systemet er anvendeligt både i by- og naturmiljø. 

Byforum er indehaver af salgs og produktionsrettighederne.

Opdateret: september 2020

Byforum har nu opnået tilladelse og dispensationer til:

3,2 km stiforbindelse langs skrænten mod hav og havn via "Den grønne Plads", ruten går mellem byens største kulturattraktioner og leder Nordsøstien og Hærvejen gennem byen.

Kystdirektoratet, Fredningsnævnet og Hjørring Kommune har meddelt dispensation til stiføring på "Leret". Berørte grundejere har givet tilladelse til stiføringen gennem byen.

Projektplan foreligger og finansierings-processen pågår.

Opdateret: september 2020

> Projekt - Trafiksikring på Kystvejen syd

Byforum foreslår Hjørring Kommune:

Etablering af en trafiksikker forbindelse for fodgængere og cyklister fra fortovets ophør ved byskiltet/betonvejen og frem til cykelstien ved Hovedvejen.

Endvidere ønskes tidligere bump ved byskiltet retableret eller etablering af anden hastighedsdæmpende foranstaltning til forbedring af trafiksikkerheden på denne del af Kystvejen.

Forslag indsendt: 26.08.2019


Se Byforums masterplan forslag for udvikling af Vesthavnen - KLIK HER

> Projekt - Havudsigten

> Projekt - Solnedgangspladsen

> Projekt - Natursti / Ringsti

> Projekt - Fortovsmatroserne

> Projekt - Trafiksikker passage ved Hovedvejen

> Projekt - Mekaniker Holsts Plads

> Projekt - Hirtshals Bænken

> Projekt - Udsigtsstien mellem Fyret og Nordsøen Oceanarium

> Projekt - Vesthavnens fremtid

Hirtshals er mulighedernes by....   Byforum sætter mulighederne i fokus

Siden opdateres kontinuerligt