Borgerundersøgelse

Resultat af borgerundersøgelse        

- afsnit vedrørende generel byudvikling

Byforums internet baserede borgerundersøgelse blev gennemført i marts/april 2020 og resultatet af de 333 afgivne borgersvar vedrørende ønsker om fremadrettet byudvikling præsenteres i grafen nedenfor.

Sammen med svarene er modtaget 158 gode kommentarer med forslag, idéer og ønsker om tiltag til fremtidig udvikling af og forbedringer i bykernen. Byforums bestyrelse vil arbejde videre med materialet.

Borgersvarene kan summeres:

    • Udvikling af eksisterende handelsgader skal prioriteres
    • Byens hjerte og samlingssted er - Den grønne Plads, Trappen og Sydvestkajen
    • Videreudvikling af sydvestlige del af Vesthavnen til samlingssted og turistmagnet
    • Masterplan for fremadrettet byudvikling prioriteres højt